Stanowisko: Diagności laboratoryjni
Nazwa firmy: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Miasto: Opole